Whatsapp:

+31 (0) 658836859

Email:

info@nieuwe-nagels.nl

Privacyverklaring van Nagelstudio Nieuwe Nagels

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nagelstudio Nieuwe Nagels verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Nagelstudio Nieuwe Nagels of om een andere reden persoonsgegevens aan Nagelstudio Nieuwe Nagels verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie

1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Naam: Nagelstudio Nieuwe Nagels
Adres: Grimhuijsenhof 1, 4851AS Ulvenhout
Contactadres voor privacygerelateerde vragen: 0636120105 of info@nieuwe-nagels.nl

2.Doeleinde
De volgende persoonsgegevens worden door Nagelstudio Nieuwe Nagels verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Adres, postcode en woonplaats
c) Telefoonnummer
d) Eventuele gezondheidsgegevens als deze van belang zijn bij een behandeling.
e) Foto’s
f) Uw gebortedatum

Nagelstudio Nieuwe Nagels verwerkt bovenstaand genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam word gebruikt voor het maken van een afspraak.
b) Uw adres gegevens, postcode en woonplaats worden gebruikt om op de factuur te plaatsen.
c) Uw telefoonnummer wordt gebruikt voor het maken van afspraak / vragen / annulering wat betreft de afspraak.
d) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
e) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
f) Foto’s van de handen/ nagels worden gebruikt voor de website, fotoscherm of gedeeld op Social Media na toestemming van u.
g) Uw geboortedatum wordt gebruikt voor het verstrekken van korting op of na uw verjaardag.

3.Inzage en correctie
U kunt ten alle tijden via de eigenaresse, Els van Gennip van Nagelstudio Nieuwe Nagels, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen (Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.) Dit kan persoonlijk ,via telefoon 0636120105 of mail info@nieuwe-nagels.nl

4.Bewaartermijnen
Nagelstudio Nieuwe Nagels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Nagelstudio Nieuwe Nagels passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
1.De apparaten waar het boekhoudsysteem op is geïnstalleerd is alleen toegankelijk door de eigenaresse van Nagelstudio Nieuwe Nagels.
2.Het systeem is beveiligd met een sterk wachtwoord die automatisch gegenereerd is met een wachtwoordgenerator.
3.De hardcopy (papieren) formulieren zijn niet in het bereik of zicht van andere klanten, ook deze zijn enkel en alleen toegankelijk voor de eigenaar.

5.Verstrekking aan derden
Nagelstudio Nieuwe Nagels geeft u persoonsgegevens niet door aan derde partijen.

6.Wijzigingen in deze privacyverklaring
Nagelstudio Nieuwe Nagels kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website en socialmedia worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Chat met de nagelstyliste.
Stuur een WhatsApp